Länk till Jure Bokhandel Judo länkar
     
 Denna bok är den första i sitt slag skriven på svenska.
Judoboken är heltäckande och riktar sig till judons alla
nivåer från nybörjare till avancerade utövare. Den är
skriven av de främsta inom området. Boken är ett bra
hjälpmedel för blivande instruktörer, coacher samt
funktionärer som skall genomgå Svenska Judoförbundets utbildningar.

För de redan idag aktiva är Judoboken ett utmärkt uppslagsverk. Även de som har ett mer allmänt engagemang för judo som t.ex. "judoföräldrar" kan finna mycket intressant i boken. Kort sagt en bok för alla med ett brinnande judointresse.Randori Judo är en utförlig och rikt illustrerad judobok med cirka
450 svartvita teckningar. Boken inleds med en historisk del,
där man går igenom tre viktiga shogunatperioder, fakta om
samurajen, bushido, budo samt zenbuddismen. På detta sätt
får man en bra känsla för judons ursprung.

I boken visas grundutförandet till teknikerna i gokyo no waza och
författaren går sedan grundligt igenom olika kontrings- och kom-
binationstekniker. I katame waza visas först fasthållningar samt
hals- och armlås. I boken visas även frigörelse ur olika fasthåll-
ningar och avslutningsvis vändtekniker till olika kontrollgrepp.

Boken är skriven av Anders Wiberg som har en mångårig erfarenhet av judo.
Han är graderad till 3:e dan och har en gedigen bakgrund som instruktör.
Randori Judo är lämplig som graderingsunderlag för kyugraderna och vänder
sig till judoutövare på alla nivåer t.o.m. 1:a dan (svart bälte).


Jure Bokhandel logo
Den första svenska judoboken
Länk till online shopping
Länk till online shopping

Japanska tecken

Omslag Randori Judo
Judobokens omslag
Boktitel Judoboken - Från nybörjare till avancerad
Boktitel Randori Judo Kast-Kontroll-Grunder

Läs mer